Arbeidsrecht

Het kan voorkomen dat u als werkgever niet meer tevreden bent met uw werknemer.

Wij staan zowel werkgever als werknemer bij. Om tot een juiste beëindiging van een arbeidsovereenkomst te komen dient voldoende aandacht te worden besteed aan het gehele ontslagtraject. Actuele kennis van het arbeidsrecht is vereist. Wij nemen als advocaat arbeidsrecht dit traject graag uit handen zodat u verder kunt met ondernemen. Ook helpen wij graag met het opstellen van arbeidscontracten. 

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u de hierboven omschreven werknemer bent. Misschien dreigt ontslag of wilt u zelf wel graag het dienstverband beëindigen of moet er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld of gecontroleerd. Wij kunnen u uitgebreid adviseren en bijstaan. Wij kunnen het gesprek aangaan met uw werkgever en, indien nodig, u bijstaan in procedures bij de rechtbank.

Wij helpen u o.a. bij:

 • Het opstellen en/of beoordelen van een vaststellingsovereenkomst;
 • Het opstellen van een arbeidsovereenkomst;
 • Ontslag op staande voet;
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen;
 • Arbeidsconflicten.

Bekijk hieronder de uitgebreide informatie over deze onderwerpen.

 

Vaststellingsovereenkomst

Een van de mogelijkheden om tot een einde van een arbeidsovereenkomst te komen is door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat alle afspraken goed worden vastgelegd. Denk hierbij aan al dan niet uitbetalen van vakantiedagen, vrijstelling van werk, de opzegtermijn en een eventuele ontslagvergoeding. Wij kunnen zowel de werkgever als de werknemer bijstaan bij het opstellen, controleren en adviseren bij een vaststellingsovereenkomst.

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst

De wet bepaalt dat er ook zonder getekende arbeidsovereenkomst sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst, met alle juridische gevolgen van dien. Daarvoor moet voldaan zijn aan drie elementen:

 • werkgever en werknemer hebben afgesproken dat er een zekere tijd arbeid wordt verricht;
 • de werkgever heeft zich verbonden daarvoor loon te betalen;
 • de arbeid wordt persoonlijk verricht in dienst van de werkgever.

Het is belangrijk alle overeenkomen afspraken vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Er kunnen zich namelijk bewijsproblemen voordoen als niet alles is vastgelegd. Een voorbeeld hiervan is het overeenkomen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Indien dit niet is vastgelegd en de werknemer ontkent dat de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, zou dit kunnen resulteren in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Wij hebben u bij het opstellen en up to date houden van een duidelijke en complete arbeidsovereenkomst.

Ontslag op staande voet

Bent u op staande voet ontslagen, neem dan direct contact op. Vaak voldoet het ontslag op staande voet niet aan alle vereisten. Zo is het ontslag vaak niet onverwijld gegeven. Na het incident of de verwijtbare gedraging van de werknemer moet namelijk direct worden overgegaan tot ontslag op staande voet. Ook is er niet altijd sprake van een dringende reden (bijvoorbeeld diefstal of mishandeling).

Twijfelt u als werkgever of u iemand op staande voet kunt ontslaan? Dank kan een advocaat ontslagrecht u helpen. Neem ook in dit geval direct contact met ons op.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag op grond van bedrijfseconomische reden houdt in dat sprake is van ontslag, omdat het bedrijf bijvoorbeeld verlies lijdt, gaat verhuizen, of wordt beëindigd. Er zitten (vanuit het ontslagrecht) voorwaarden aan ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. Er mag niet willekeurig gekozen worden welke werknemer wordt ontslagen. Zo kan het zijn dat het afspiegelingsbeginsel dient te worden toegepast (last in, first out) en dient er te worden gekeken of de werknemer niet kan worden herplaatst. Wij staan u graag bij gedurende dit traject.

Arbeidsconflicten

Soms is er sprake van een arbeidsconflict, maar willen partijen nog wel met elkaar verder. Een arbeidsconflict hoeft ten slotte niet altijd tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te leiden. Door goede afspraken te maken en dingen uit te spreken kan een beëindiging mogelijk worden voorkomen. Neemt contact op, zodat wij kunnen helpen bij het komen tot voor beide partijen acceptabele afspraken.

Contact

  Ervaringen

  • Irene

   Prettig contact, vakkundig, goede communicatie zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Aanrader!

  • Sylvia

   Mevrouw Visser heeft zaak overgenomen. Moest zich in 1 week voorbereiden. Duidelijk, vriendelijk, geduldig en goed bereikbaar. Zeker aan te bevelen.

  • Sumer

   Mr. Visser is kordaat en proactief. De communicatie is uitmuntend. Daarnaast heb ik veel waarde gesteld op haar empathie en wijsheid tijdens de procedures en tijdens de voorbereiding daarop.

  • Meinsma

   Beide advocaten zijn zeer deskundig, hebben goede kennis van zaken en zijn goed bereikbaar. Ze communiceren op een hele fijne, open, directe en informatieve manier. De stukken die zij schrijven zijn zeer goed en ze staan je goed bij. Beide kan ik 100% aanbevelen. Ze vechten voor je rechten en je doelstelling.

  • Roy

   Mevrouw Visser is de beste advocaat in familie rechten. Dankzij haar zie ik mijn dochter weer, de 2 rechtszaken die zijn geweest zijn heel goed verlopen. Mevrouw Visser denkt goed met je mee naar oplossingen en maakt deze ook waar. Ik zelf ben erg tevreden over haar. Als er nog een zaak zal komen (waar ik niet vanuit ga) is mevrouw Visser de eerste die ik bel.

  • H. Issa

   Mr. Bo Visser is een gedreven advocate die zich terdege voorbereid op de zaak en je daarin betrekt. Ook is zij heel goed bereikbaar. In duidelijke taal en met hele goede argumenten neemt zij haar taak zeer serieus en streeft naar positieve resultaten.

  • Nancy

   Zeer goede advocaten hebben erg goed geholpen bij mijn zaken.

  • Diana

   Het contact met mw. mr. Visser heb ik ervaren als persoonlijk en professioneel. Voor mijn situatie op maat en adequaat.

  • Danny

   Bo durft een stap naar voren te zetten om te zeggen hoe zij tegen een zaak aankijkt. Je hebt iemand nodig die zicht vastbijt!

  • Catharina

   Ben erg tevreden over de samenwerking, goed advies en deskundigheid

  • Johanna

   Goed advies

  • Floris

   Duidelijke no-nonsense advocaten
   met veel daadkracht

  • Samantha

   Een echte vakvrouw, die liefde en passie in haar werk steekt. Iemand die weet wat ze doet. En alles tip top verhelpt op een fijne en zakelijke manier.

  • Emmelie

   Advocate die snel handelt en de tijd voor je neemt. Geeft een vertrouwelijk gevoel en weet waar ze mee bezig is!

  Contact

  Visser Van de Wateringen Advocaten

  Graanmarkt 5B

  1681 PA in Zwaagdijk-Oost

  0228 – 755 579

   

  Kirsten van de Wateringen

  06 – 135 505 74

  kirsten@visservandewateringen.nl

   

  Bo Visser
  06 – 472 989 43
  bo@visservandewateringen.nl