De naam die je draagt is gekozen door jouw ouders. Maar wat als die naam jou niet past? Misschien heb je jouw naam nooit mooi gevonden, misschien zijn er later dingen gebeurd waardoor je een andere naam zou willen dragen. Het veranderen van de voornaam of achternaam is mogelijk. Lees hier of dat ook geldt voor jouw situatie en wat je daarvoor moet doen.

Voornaamswijziging
– Wanneer
Je kan jouw voornaam laten wijzigen als je daarvoor een belangrijke reden hebt. Bijvoorbeeld omdat jouw naam in een andere taal een vervelende betekenis heeft, omdat je ermee wordt gepest of omdat deze niet past bij jouw geloofsovertuiging. Maar denk ook aan de gevallen van bijvoorbeeld adoptie of geslachtswijziging waardoor de naam niet meer past.

– Hoe
Je moet een verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank indienen. Dat kan niet zonder een advocaat. Ben je onder de 18 jaar oud, dan moeten jouw ouders met gezag het verzoek voor jou indienen. Jouw advocaat zal in het verzoekschrift uitleggen waarom jij jouw naam wilt wijzigen en welke naam je liever wilt dragen. Het helpt als je stukken kan bijvoegen waaruit blijkt wat jouw probleem is.
Soms bepaalt de rechtbank dat er een zitting zal plaatsvinden zodat de rechter vragen aan je kan stellen. Dat is niet altijd nodig. Gaat het verzoek over kinderen tussen de 12 en de 18 jaar, dan worden zij altijd uitgenodigd om te laten weten wat zij van het verzoek vinden dat voor hen is ingediend.

– Kosten
Je moet rekening houden met de kosten van jouw advocaat en die van de rechtbank.
Wat de advocaat jouw kost, verschilt per advocaat. Misschien heb je recht op een tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid omdat je een laag inkomen en vermogen hebt. Dat noemen we gesubsidieerde rechtsbijstand. Meer informatie vind je hier rechtsbijstand.nl. Let wel, veelal wordt geoordeeld dat geen subsidie voor een dergelijke procedure wordt gegeven.
Ook de rechtbank brengt kosten in rekening. Dat heet griffierecht. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van jouw inkomen en varieert tussen € 85 en € 309. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl

Achternaamswijziging (ook wel: geslachtsnaamwijziging)
– Wanneer
Het veranderen van de achternaam is lastiger dan het veranderen van de voornaam. Dat heeft te maken met de rechtszekerheid. De maatschappij kent jou onder jouw achternaam. Die is overal geregistreerd. Een wijziging brengt onduidelijkheid met zich mee en dat wordt liever voorkomen.
De voorwaarden zijn van geval tot geval gespecificeerd. Samenvattend kan worden gezegd dat je jouw naam kan laten veranderen als deze ongepast is of onjuist is gespeld. Maar ook bijvoorbeeld na neutralisatie.

De achternaam van een kind kan om dezelfde redenen als voor volwassen worden gewijzigd. Maar bij hen zien we daarnaast vaak wijzigingen in de naam die verband houd met ouders die uit beeld raken of nieuwe verzorgers en stiefouders die betrokken raken. Daaraan zijn extra voorwaarden verbonden zoals verzorgingstermijnen e.d.
Voor de wijziging van de naam van een kind moeten de ouders met gezag het met elkaar eens zijn. Zijn zij dat niet, dan is mogelijk eerst nodig dat één van de ouders het geschil over de naamswijziging eerst aan de familierechter voorlegt. Aan de familierechter kan om vervangende toestemming voor de indiening van het verzoek tot naamswijziging worden verzocht.

– Hoe
Het verzoek tot achternaamswijziging wordt niet ingediend bij de rechtbank maar bij Justis. Een speciale overheidsinstantie. Zie voor meer informatie Justis.nl
Een advocaat is niet nodig.

– Kosten
Justis brengt kosten in rekening. Het verzoek tot wijziging van een achternaam kost € 835,-.
Een tegemoetkoming voor deze kosten in de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand is niet mogelijk.

Kortom:
Het is mogelijk de voornaam of de achternaam te veranderen. Dat zal in het ene geval gemakkelijker gaan dan in het andere geval en er zijn kosten aan verbonden. Veelal wordt dat het waard gevonden.