De een deelt graag foto’s van zijn kind op social media en de ander is daar terughoudend in. Iedereen mag daar het zijne van denken maar als ouders samen het gezag hebben, moeten zij hier samen over beslissen, zo blijkt uit steeds meer uitspraken van rechters.

 

Wat is ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is ‘de zeggenschap over de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen in- en buiten rechte’.

Het zijn beslissingen over medicijngebruik, vaccinaties, medische behandelingen, hoofdverblijf, schoolkeuze, vakantie en dus ook publicatie van foto’s op social media.

 

Wat als we het niet eens worden?

Worden de ouders het niet eens, dan kan het geschil aan de rechtbank worden voorgelegd. De rechtbank beslist na een afweging van de belangen over en weer en dat van de kinderen.

Veelal komt de rechter tot het oordeel dat het plaatsen van beeldmateriaal op social media niet in het belang van kinderen is.

 

Wat als niet de andere ouder, maar iemand anders de foto’s plaatst?

Ouders met gezag zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het recht op privacy van hun kinderen. Zij beslissen of beeldmateriaal op social media mag worden verspreid. Hoe trots oma ook op haar kleinkinderen is, zonder toestemming van de ouders mag zij geen foto’s van de kleinkinderen delen. Als zij dat toch doet, kan bij de rechter een verbod worden gevorderd.

 

Tip: Veelal spelen deze discussies als ouders gescheiden zijn. Maak duidelijke afspraken en neem deze op in het ouderschapsplan.