Een erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Als je erfgenaam bent, op grond van de wet of testament, ben je niet verplicht de erfenis te aanvaarden. Met name in het geval van schulden, kan het verstandiger zijn de erfenis te verwerpen. Je bent daardoor geen erfgenaam meer en je kunt in beginsel niet aangesproken worden voor de schulden. De kosten van de uitvaart zijn daar één van. Maar als er geen erfgenamen zijn, wie betaald dan de uitvaart?

Als niemand anders de uitvaart kan of wil regelen, dan zal de gemeente voor de uitvaart zorgdragen. Normaal worden de kosten daarvan voldaan vanuit de nalatenschap, bijvoorbeeld vanuit een uitvaartverzekering. Maar als er niet voldoende geld is, dan draagt de gemeente de kosten daarvan. Alhoewel de gemeente de uitvaart zo goedkoop mogelijk zal houden, zijn de kosten toch vaak aanzienlijk.

De gemeente kan de kosten verhalen op de dichtbij zijnde familie, te weten op:

  1. de ouders;
  2. de kinderen;
  3. en schoon- of stiefouders en schoonzonen- en dochters.

Niet ter zake doet of het contact tussen hen en de overledenen goed was. Je kunt op grond hiervan als potentieel erfgenaam dus toch opdraaien voor de kosten van de uitvaart.

Of de gemeente de kosten ook daadwerkelijk zal verhalen op de familie, hangt van de betreffende gemeente af.

Tip 1: Soms loont het om de uitvaart toch zelf te regelen. Zo houdt je controle op wat er aan de uitvaart wordt uitgegeven.

Tip 2: Mocht je een minimum inkomen en vermogen hebben, dan kun je voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen.