De woningmarkt is gunstig voor verkopers. Dit maakt dat ook de geschillen over woningen toenemen. Bijvoorbeeld in de situatie dat partners al een tijd uit elkaar zijn, maar de woning nog steeds niet is verdeeld.

Vaak zijn er wel afspraken gemaakt, dat de ene de andere gaat uitkopen bijvoorbeeld, maar is dat nog niet gelukt. Vaak door inkomensverlies of omdat de bank niet meewerkt.

In deze tijden, wordt dat steeds lastiger. De overwaarde wordt steeds hoger en dus ook het door de overnemende partij te financieren bedrag. Want, niet alleen de hypotheek moet worden overgenomen onder vrijwaring van de andere partij, ook de helft van de overwaarde moet aan die andere partij worden vergoed. Leek overname een jaar geleden nog mogelijk, door de groei van de overwaarde kan dat nu ineens niet meer het geval zijn.

Wat dan?

Niemand is verplicht in de onverdeeldheid te blijven want dat brengt allerlei risico’s met zich. Daarbij wil je op een gegeven moment ook wel echt helemaal van de andere partij loskomen. Als het jouw ex niet (meer) lukt de woning over te nemen dan is verkoop het enige alternatief. De woning onverdeeld laten tegen de wens van één van de eigenaren in, zal een rechter alleen in zeer uitzonderlijke gevallen tolereren.

Hoe?

Werkt de andere partij niet mee aan verkoop, dan kan die medewerking in een gerechtelijke procedure worden gevorderd. De rechter kan die partij veroordelen tot medewerking. Denk aan de verplichting de woning verkoopklaar te maken, de verkoopopdracht aan de makelaar te geven, de makelaar toe te laten voor taxatie, het maken van foto’s en het doen van bezichtigingen, het accepteren van een bod, tekenen van de koopovereenkomst en de notariële akte.

Dit kan onder last van een dwangsom voor iedere keer dat weigerende partij zich niet aan de veroordeling houdt. Bijvoorbeeld een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat de woning niet verkoopklaar is. Vaak wordt ook bepaald dat het vonnis van de rechtbank in de plaats treedt van de toestemming en handtekening van de weigerende partij. Hiermee kan bijvoorbeeld de verkoopopdracht aan de makelaar worden gegeven zonder dat de opdracht van de weigerende partij daarvoor nog nodig is.

Lukt het dan nog steeds niet om tot verkoop van de woning te komen, dan kan de rechtbank de andere partij zelfs machtigen de woning ten gelde te maken. Daarmee wordt de weigerende partij buiten spel gezet. De andere partij mag de verkoop helemaal zelf regelen. De weigerende partij wordt daarbij veroordeeld de woning te ontruimen. Doet hij dat niet vrijwillig dan zal hij daar met behulp van de sterke arm, dat zijn de deurwaarder en politie, worden uitgezet.

Uiteindelijk zal het dus altijd tot verdeling komen. De ene keer makkelijker dan de andere keer.

Tips

Een paar tips om het makkelijker te maken:

  • Zorg voor duidelijke afspraken met termijnen en de te varen koers in verschillende scenario’s. Zet deze goed op papier;
  • Houd de druk op de ketel. Wacht niet tot je iets hoort van jouw ex maar informeer actief;
  • Wacht niet te lang. De discussie zou kunnen ontstaan of daardoor stilzwijgend andere afspraken zijn gemaakt. Maar belangrijker, zolang de woning niet is verdeeld zijn jullie beiden aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening. Bovendien is de markt nu gunstig;
  • Zorg voor een goede makelaar die bereid is de woning voor jou te verkopen, ook als de andere partij hem zal proberen tegen te werken;