Vergunningsvrij betekent niet regelvrij

Misschien hebt u er weleens aan gedacht om iets aan te passen aan uw woning, zoals het plaatsen of verlengen van een dakkapel, maar hebt u geen idee of hiervoor een vergunning nodig is. Een omgevingsvergunning is niet altijd vereist. Bijvoorbeeld voor een dakkapel, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Hoe komt u erachter wat u wel en niet mag?

Stap 1: doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl

Door het invoeren van uw adresgegevens en uw plan, wordt er door middel van een vragenlijst bekeken of dat wat u van plan bent vergunningsvrij is.

Vergunningsvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, ook wel de Bor genoemd. Het kan gaan om het plaatsen van een dakkapel, bepaalde bijgebouwen zoals een schuurtje, een dakraam en zonwering. Er zitten echter wel regels aan de gegeven voorbeelden. Er mag bijvoorbeeld niet zomaar een dakkapel over het gehele dakvlak geplaatst worden, althans niet zonder vergunning

Stap 2: check het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Ervaring leert echter dat deze tool niet altijd even betrouwbaar is. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met het geldende bestemmingsplan of met een welstandsnota. In een welstandsnota heeft de gemeente vastgelegd wat de welstandscriteria zijn, zoals het uiterlijk van een dakkapel.

In het geval van een dakkapel geldt het volgende:

Om een dakkapel te kunnen plaatsen zonder dat hiervoor een vergunning nodig is, dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • de dakkapel dient te worden geplaatst in het achterdakvlak, of een niet naar een openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak (bijvoorbeeld een openbaar park);
  • de dakkapel dient te zijn voorzien van een plat dak;
  • de dakkapel mag zelf (totaal) niet hoger zijn dan 1,75 m;
  • de onderzijde van de dakkapel mag niet meer dan 0,5m en niet minder dan 1m boven de dakvoet uitkomen;
  • de dakkapel dient 0,5 m onder de daknok geplaatst wordt;
  • de dakkapel dient minimaal 0,5 m vanaf de rand van het dak te worden geplaatst (beide kanten).

Bovengenoemde voorwaarden zijn in de wet genoemd. Een welstandsnota kan dus nog wel extra voorwaarden stellen aan het uiterlijk van een dakkapel. Dat is per gemeente verschillend. Hierop wordt door de gemeente niet voorafgaande op het plaatsen van de dakkapel getoetst, maar er kan wel achteraf op worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld als de gemeente het uiterlijk dusdanig in strijd vindt met de redelijke eisen van welstand, dat het niet mag blijven zoals het op dat moment eruit ziet. Denk hierbij aan een fel roze dakkapel. Dit wordt ook wel een welstandsexces genoemd.

Conclusie

Zoals blijkt betekent het feit dat geen vergunning hoeft te worden aangevraagd niet dat u alle kanten op kunt met uw plan. Om te voorkomen dat u achteraf alsnog geconfronteerd wordt met een gemeente die handhavend gaat optreden en u er niet zeker van bent of uw plan aan de welstandsnota voldoet, is het goed om voorafgaande aan het plaatsen van een dakkapel informatie in te winnen bij de betreffende gemeente. Het is tenslotte beter voorkomen dan genezen. Mocht uiteindelijk de gemeente het toch niet eens zijn met uw reeds gerealiseerde plan en tot handhaving overgaan, kunt u hier altijd tegen in bezwaar en  beroep.