Werknemer heeft zelf ontslag genomen, wat nu?

Iedereen zegt weleens dingen uit emotie. Dingen die je eigenlijk niet meent en die je, als je zou kunnen, terug zou willen draaien. Ook werknemers doen dit, zoals het nemen van ontslag. Wat moet u doen als uw werknemer na een discussie zegt “Ik kom niet meer terug!?”

Ontslag

Indien een werknemer zelf ontslag neemt moet er sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring om tot een rechtsgeldige opzegging te komen. Zelf ontslag nemen heeft namelijk grote gevolgen voor een werknemer. De werknemer wordt verwijtbaar werkeloos en zal hierdoor geen recht hebben op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Maar wanneer is sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring en wanneer mag je er als werkgever vanuit gaan dat de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk is beëindigd?

Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring

Er zijn meerdere uitspraken van gerechtshoven en de Hoge Raad waaruit blijkt wanneer sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. Eén van die uitspraken is die van Hof ’s-Hertogenbosch van 3 oktober 2017. In deze zaak ging het om een kok die werkzaam was op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd. De vrouw van de kok overleed onverwachts op 4 juli 2014, waarna de kok volgens de werkgever op 30 juli 2014 de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Uit de gedragingen van de kok zou zijn gebleken dat het ook daadwerkelijk de bedoeling was om ontslag te nemen.

Pas op 6 oktober 2014 stuurde de gemachtigde van de kok een brief naar de werkgever met daarin de mededeling dat de werkgever gehouden is om  loon door te betalen tijdens ziekte. De kok was namelijk in de tussentijd geopereerd. De vraag die aan het hof voorlag was, of sprake is  van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring waarop vertrouwd mocht worden, waardoor de arbeidsovereenkomst was beëindigd.

Oordeel van het hof

Het hof kwam tot het oordeel dat sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring . Hierbij is van belang wat de kok heeft verklaard vlak voor en na zijn ontslagname. De kok had herhaaldelijk aangegeven tegenover de werkgever niet meer te willen werken en dat hij naar Spanje wilde verhuizen. Getuigen hebben dit bevestigd.  De kok heeft hierna zijn spullen gepakt,  zijn sleutels ingeleverd en is vervolgens twee maanden niet meer verschenen op zijn werk. Hij heeft niets meer van zich laten horen.

Nu sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring diende het hof vervolgens te onderzoeken of de werkgever heeft mogen vertrouwen op deze verklaring. De werkgever heeft namelijk op grond van het goed werkgeverschap wel een onderzoeksplicht. Dit maakt dat een werknemer niet zomaar mag worden gehouden aan genomen ontslag. In deze zaak oordeelde het hof dat, ondanks dat er misschien nog veel emotie speelde door het verlies van zijn vrouw, de werkgever mocht vertrouwen op de door de werknemer gegeven verklaring. Dit, doordat de werknemer meerdere malen heeft herhaald niet meer te willen werken.  Verder heeft de werkgever de werknemer de tijd gegeven over zijn ontslag na te denken en is hij zelfs nagegaan of de kok bij zijn genomen ontslag bleef. Dit alles maakt dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd en de verzochte loondoorbetaling is afgewezen.

Conclusie

Een ontslag genomen door een werknemer mag niet zomaar worden aangenomen.

  • Er dient sprake te zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring;
  • De werkgever heeft een onderzoeksplicht naar de gegeven verklaring.

Om er zoveel mogelijk zeker van te zijn dat sprake is van een rechtsgeldig einde van het dienstverband kunt u als werkgever het beste de werknemer de gelegenheid geven over het ontslag na te denken en te wijzen op de risico’s van het genomen ontslag.  Het enkel aannemen van de uiting “Ik kom niet meer”  die bijvoorbeeld is gedaan na een ruzie op de werkvloer door een werknemer die vol met emoties zit, is onvoldoende. Vraag door en dubbelcheck of de werknemer daadwerkelijk zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen. En voor de werknemer, let op wat je zegt!