Bestuursrecht

Bestuursrecht gaat over de relatie van de burger tot de overheid. Iedereen heeft wel te maken met bestuursrecht. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt voor een dakkapel of omdat u een bouwwerk hebt geplaatst zonder een omgevingsvergunning en u daardoor een last onder dwangsom krijgt opgelegd. In deze gevallen heeft u een bestuursrecht advocaat nodig. 

Ook kan het voorkomen dat de gemeente overgaat tot het sluiten van uw pand, omdat er een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen. In al deze situaties kunnen wij u bijstaan. Zowel in de procedures bij de gemeente: bezwaar, als de procedure bij de rechtbank: beroep of aanvragen voorlopige voorziening. Wij helpen u o.a. bij:

 • Discussies over de inhoud van het bestemmingsplan en wijziging daarvan;
 • Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang;
 • Bouwstop;
 • Sluiting woning of kantoor;
 • Omgevingsvergunning.

Bekijk hieronder de uitgebreide informatie over deze onderwerpen.

 

Bestemmingsplannen

Is het bestemmingsplan onduidelijk of bent u het niet eens met de gemeente over wat u wel of niet op uw perceel mag doen? Wij kunnen samen met u de mogelijkheden bespreken en voeren graag met of namens u het overleg met de gemeente om helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn op grond van een bestemmingsplan. Past het bestemmingsplan niet bij uw plan, wij helpen u in het traject om tot wijziging van het bestemmingsplan te komen.

Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang

Het kan zijn dat u van de gemeente een voornemen of een definitieve last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd hebt gekregen. U krijgt dan vaak een begunstigingstermijn om de overtreding te doen staken. Het is belangrijk dat u in dit soort zaken goede juridische bijstand hebt. In het geval van een vooraankondiging kunnen wij voor u een zienswijze indienen en in het geval van een definitieve last dienen wij bezwaar in of staan wij u bij in een beroepsprocedure. Vaak is ook een voorlopige voorziening nodig. Het instellen van bezwaar of beroep betekent namelijk niet dat het besluit van de gemeente niet direct in werking treedt. Ook in deze procedure kunnen wij u bijstaan.

Bouwstop

In sommige gevallen gaat de gemeente over tot het opleggen van een bouwstop. Dit is uiteraard heel erg vervelend, omdat u dan niet verder mag bouwen. Doet u dit wel? Dan verbeurt u een dwangsom, welke vaak erg hoog is. Het kan zijn dat de bouwstop terecht is opgelegd, bijvoorbeeld als gebouwd wordt zonder de juiste omgevingsvergunning. Het kan echter ook zo zijn dat de opgelegde bouwstop onterecht is. Dan is het zaak zo snel mogelijk tot een einde van de bouwstop te komen. Wij kunnen u adviseren over de te nemen stappen en zo nodig in contact gaan met de gemeente of een bezwaarprocedure opstarten.

Sluiting woning of kantoor

Een gemeente kan overgaan tot het sluiten van een woning of pand om verschillende redenen. Een van die redenen kan zijn dat er een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen in een woning. Op grond van de Wet Damocles mag een burgemeester de woning sluiten voor bepaalde tijd. Vaak zijn er beleidsregels waarin is bepaald hoe gehandeld dient te worden bij het aantreffen van een bepaalde hoeveelheid drugs. Rechters toetsen steeds strenger of de belangen van partijen wel voldoende zijn afgewogen voordat tot sluiting wordt overgegaan. Wij kunnen u in de procedure over de sluiting van uw woning of bedrijfspand bijstaan. Ook als de sluiting gebeurt om een andere reden, bijvoorbeeld omdat de brandveiligheid onvoldoende zou zijn.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is vaak nodig als u iets wilt bouwen of verbouwen (tenzij dit onder vergunningsvrij bouwen valt). Hierbij kan worden gedacht aan een vergunning voor het bouwen van een schuur of het aanleggen van een paardenbak, maar ook voor een inrit is een omgevingsvergunning nodig. Gemeenten kunnen de aanvraag van een omgevingsvergunning afwijzen. Wij dienen namens u bezwaar in. Dat doen wij ook als aan uw buren een omgevingsvergunning gegeven waar u het niet mee eens bent.

Contact

  Ervaringen

  • Irene

   Prettig contact, vakkundig, goede communicatie zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Aanrader!

  • Sylvia

   Mevrouw Visser heeft zaak overgenomen. Moest zich in 1 week voorbereiden. Duidelijk, vriendelijk, geduldig en goed bereikbaar. Zeker aan te bevelen.

  • Sumer

   Mr. Visser is kordaat en proactief. De communicatie is uitmuntend. Daarnaast heb ik veel waarde gesteld op haar empathie en wijsheid tijdens de procedures en tijdens de voorbereiding daarop.

  • Meinsma

   Beide advocaten zijn zeer deskundig, hebben goede kennis van zaken en zijn goed bereikbaar. Ze communiceren op een hele fijne, open, directe en informatieve manier. De stukken die zij schrijven zijn zeer goed en ze staan je goed bij. Beide kan ik 100% aanbevelen. Ze vechten voor je rechten en je doelstelling.

  • Roy

   Mevrouw Visser is de beste advocaat in familie rechten. Dankzij haar zie ik mijn dochter weer, de 2 rechtszaken die zijn geweest zijn heel goed verlopen. Mevrouw Visser denkt goed met je mee naar oplossingen en maakt deze ook waar. Ik zelf ben erg tevreden over haar. Als er nog een zaak zal komen (waar ik niet vanuit ga) is mevrouw Visser de eerste die ik bel.

  • H. Issa

   Mr. Bo Visser is een gedreven advocate die zich terdege voorbereid op de zaak en je daarin betrekt. Ook is zij heel goed bereikbaar. In duidelijke taal en met hele goede argumenten neemt zij haar taak zeer serieus en streeft naar positieve resultaten.

  • Nancy

   Zeer goede advocaten hebben erg goed geholpen bij mijn zaken.

  • Diana

   Het contact met mw. mr. Visser heb ik ervaren als persoonlijk en professioneel. Voor mijn situatie op maat en adequaat.

  • Danny

   Bo durft een stap naar voren te zetten om te zeggen hoe zij tegen een zaak aankijkt. Je hebt iemand nodig die zicht vastbijt!

  • Catharina

   Ben erg tevreden over de samenwerking, goed advies en deskundigheid

  • Johanna

   Goed advies

  • Floris

   Duidelijke no-nonsense advocaten
   met veel daadkracht

  • Samantha

   Een echte vakvrouw, die liefde en passie in haar werk steekt. Iemand die weet wat ze doet. En alles tip top verhelpt op een fijne en zakelijke manier.

  • Emmelie

   Advocate die snel handelt en de tijd voor je neemt. Geeft een vertrouwelijk gevoel en weet waar ze mee bezig is!

  Contact

  Visser Van de Wateringen Advocaten

  Graanmarkt 5B

  1681 PA in Zwaagdijk-Oost

  0228 – 755 579

   

  Kirsten van de Wateringen

  06 – 135 505 74

  kirsten@visservandewateringen.nl

   

  Bo Visser
  06 – 472 989 43
  bo@visservandewateringen.nl